MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • NIP: PL6793117288
  • REGON: 362722477
  • KRS: 0000579545 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 PLN

tel.: +48 888 866 922

E-mail: info@machaon.pl

Konto bankowe w ING Bank Śląski S.A.:

  • IBAN: PL 30 1050 1445 1000 0090 3077 7008 (PLN)
  • IBAN: PL 08 1050 1445 1000 0090 3077 7016 (EUR)
  • IBAN: PL 25 1050 1445 1000 0090 8009 1607 (USD)

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Biuro i Magazyn: ul. Batalionów Chłopskich 14, hala 7/1
83-000 Pruszcz Gdański