TOWARY OPŁACONE

Usługa zapewnia przechowywanie towarów opłaconych przez Klienta na korzyść firmy Machaon sp. z o.o. w ciągu 20 (dwadzieścia) dni kalendarzowych od dnia otrzymania płatności na nasze konto bankowe lub wystawienia Faktury do otrzymanego zamówienia. Za przechowywanie od 21 dnia kalendarzowego zostanie naliczona opłata za  przechowywanie. Koszt zależy od okresu terminu przechowywania oraz wielkości/wagi towarów.

  • Waga paczki/towaru do 30 kg włącznie - 3,5 zł netto/dziennie
  • Waga paczki/towaru 30-50 kg - 4,5 zł netto/dziennie
  • Waga paczki/towaru powyżej 50 kg (paleta) - 24,00zł netto/dziennie

TOWARY WYSYŁANE DO MAGAZYNU FIRMY MACHAON SP. Z O.O.

Towary wysłane do naprawy (na diagnostykę) i naprawione (sprawdzone) są przechowywane bezpłatnie przez 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od momentu powiadomienia Klienta o gotowości wysyłki.

Za przechowywanie od 11 dnia kalendarzowego zostanie naliczona opłata za przechowywanie. Koszt zależy od okresu terminu przechowywania oraz wielkości/wagi towarów.

  • Waga paczki/towaru do 30 kg włącznie - 3,5 zł netto/dziennie
  • Waga paczki/towaru 30-50 kg - 4,5 zł netto/dziennie
  • Waga paczki/towaru powyżej 50 kg (paleta) - 24,00 zł netto/dziennie

W przypadku paczek wysłanych bez zgody firmy Machaon Sp. z o.o. oraz paczek otrzymanych od nieznanego nadawcy, koszt usługi magazynowania będzie naliczany od dnia następnego, licząc od dnia otrzymania paczki.

Jeśli w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przesyłka nie została odebrana przez Klienta (nadawcę) w firmie Machaon sp. z o.o. w tym sensie, że Klient (Nadawca) nie odpowiedział na powiadomienie (lub odpowiedział, ale nie podał danych do wysyłki, lub w inny sposób nie zapewnił możliwości wysłania przechowywanego towaru) przesyłka ta zostanie uznana za nieodebraną, a odpowiedzialność firmy Machaon sp. z o.o. wobec Klienta (nadawcy) za bezpieczeństwo przesyłki wygasa. Firma Machaon sp. z o.o. ma prawo do dysponowania taką przesyłką według własnego uznania.

Wszystkie powiadomienia są realizowane pocztą elektroniczną, tj. e-mailem.